Spela roll Torgteatern.jpg

”Spela roll?” 

 

När längtan efter att passa in och rädslan för att hamna utanför har gjort att man tappat bort sig själv. Hur bryter man då sin roll, går det?

Årskurs: 4-9

Typ av aktivitet: Forumteater och gruppstärkande arbete genom drama och forumspel.

”Spela roll?” - forumteater på temat identitet.

“Spela roll?” är ett gruppstärkande forumteaterprojekt på temat identitet. Forumteater är en interaktiv teaterform där man tränar sig i att möta olika orättvisor och förtryck som man kan ställas inför i livet. Torgteatern spelar föreställningen ”Spela roll”, som är en medryckande föreställning om orättvisor som eleverna lätt känner igen från sin vardag. Föreställningen slutar när den roll som är mest utsatt ”förlorar” och spelas därefter upp på nytt. Denna gång får klassen delta aktivt genom att ropa – ”Stopp!” och gripa in när något inte är okej. Eleverna får möjlighet att komma upp på scenen och pröva olika förslag till lösningar. Ni möter Torgteaterns skådepelare Ingrid Sonnerby Ljungestig, som också är dramapedagog och Camilla Rensgård, som också är musikpedagog. Efter att eleverna fått se föreställningen får de aktivt delta i drama- och värderingsövningar som berör temat. Därefter får eleverna skapa egna korta forumteaterscener som de visar för varandra. Eleverna blir medvetna om orättvisor som de själva eller andra kan utsättas för och hur de tillsammans i klassen kan motverka utanförskap.

Kort fakta om projektet:

Plats: Lämplig lokal på er skola, t ex en samlingssal eller ett klassrum utan bord och stolar.

Tidsåtgång: 1 heldag/ 3 x 80 min=240 min. Vi planerar tidsupplägget för dagen tillsammans med ansvarig pedagog.

För bokning:

torgteatern@gmail.com

070 – 779 75 77