Om Torgteatern

Torgteatern är en fri teater som verkar för att vara en mångsidig, levande och tillgänglig, likt
ett mobilt torg. Ett torg där människor kan mötas, känna delaktighet och ta del av
professionell scenkonst för barn och vuxna. Vi vill kombinera olika konstformer i scenspråket
med interaktiva arbetssätt för att bidra till en fördjupad upplevelse hos publiken. Vi strävar
efter att producera scenkonst som har hög angelägenhetsgrad hos målgruppen och som
speglar och synliggör vår samtid och den värld vi lever i.

Vi i torgteatern

 

Torgteaterns skådespelare har lång erfarenhet av att arbeta professionellt med kultur och
scenkonst. Vi är utbildade skådespelare med lång erfarenhet av scenkonst och pedagogik.
Ingrid Sonnerby Ljungestig är även auktoriserad dramapedagog. Camilla Rensgård är också
musiker och utbildad musiklärare.

Ingrid, hemsidan.jpg

Ingrid Sonnerby Ljungestig

Konstnärlig ledare och skådespelare
manusförfattare och kompositör.

Camilla, hemsidan.jpg

Camilla Rensgård

Skådespelare och musiker

gustaf.jpg

Gustaf Nyberg

Skådespelare

Göran Lundh  Producent, dramapedagog och skådespelare i föreställningen "Spela roll?"

Göran Lundh

Producent, dramapedagog och skådespelare i föreställningen "Spela roll?"