Vi kombinerar olika konstformer i scenspråket med interaktiva arbetssätt för att skapa en fördjupad upplevelse hos publiken.