Spela roll Torgteatern.jpg

”Spela roll?”

När längtan efter att passa in och rädslan för att hamna utanför har gjort att man tappat bort sig själv. Hur bryter man då sin roll, går det?

För årskurs: 4-9

(Manuset anpassas efter ålder /årskurs)

“Spela roll?” Forumteater om normer, identitet och roller.

Forumteater är en interaktiv teaterform där man tränar sig i att möta olika orättvisor och förtryck som man kan ställas inför i livet. I föreställningen ”Spela roll?” vill vi på ett lustfyllt sätt låta elever på mellan- och högstadiet träna sig i att möta svåra situationer i vänskapsrelationer. ”Kims nya kompis är inte så populär bland Kims andra vänner. I en pressad situation råkar Kim avslöja sin nya väns hemlighet, som nu sprids på skolan. Föreställningen har ett krisartat slut där Kim står inför ett svårt dilemma.” Vi vill ge elever verktyg för att själva kunna motverka utanförskap. Då eleverna ropar – ”Stopp!”, byter ut en skådespelare och prövar nya lösningar blir det tydligt vilken betydelse kroppsspråk, attityd, ton- och ordval har i kommunikationen. Vårt mål är att skolan ska vara en plats där variationer av identiteter är möjliga. En workshop finns att boka som innehåller drama och värderingsövningar kring temat. Eleverna får även skapa egna forumscener som de visar för klassen.

Kort fakta om föreställningen:

Plats: Lämplig lokal på er skola, t ex en samlingssal eller ett klassrum utan bord och stolar.

Tidsåtgång: 2 halvdagar. Totalt 5 h /300 min er hel/halvklass. Vi planerar tidsupplägget för dagen tillsammans med ansvarig pedagog.

För bokning: torgteatern@gmail.com, 070 – 779 75 77

Vill du boka Spela roll? som Skapande skola projekt?